Tag Archives: textblock

Форматиране на текст в TextBlock в XAML

Форматиране на текст в TextBlock в XAML е възможно когато използваме Inlines.

Също така можем да използваме Binding към променливи от съответния MVVM модел за динамично задаване на форматирането.

placeholder