Tag Archives: string

Използване на ViewBag променлива като част от string в MVC

Когато искаме, да прехвърлим стойност от MVC контролера към view-то можем да използваме ViewBag.

Когато обаче стойността на ViewBag.SomeText трябва да бъде част от url синтаксиса е по-различен. В следвящит пример е показано.

Премахване на първият символ на string променлива

Когато желаем да премахнем конкретен символ от началото на string променлива или няколко символа от началото на промеливата можем да използваме TrimStart като за параметри подаваме един или няколко символа, които не желаем да останат в началото string променливата.
Ако символите се съдържат в друга част от string-а те не се премахват.

Пример е посочен долу във фрагмента код.

Превръщане на List в string променлива с разделител

Когато имаме List от произволен тип, а ни е необходим string променлива с разделител, подходяща възможност е използването на оператора Join ( String.Join ).
Можем да изберем желаният разделител като го указваме в метода като първи параметър. Вторият параметър е List обекта.

Конвертиране на string променлива в Int чрез parseInt() в JavaScript

При следният пример, искаме да отделим число/номер от произволен стринг. След като сме го отделили чрез функцията split ние го имаме, но е от тип string.
Ако искаме да го използваме директно, че има поведението на стринг променлива (Primer 1 и Primer 2). Но ако например искаме да го добавим в масив, но не като стринг променлива, а като integer трябва да използваме функцията parseInt() както е показано в Primer 3

Конкатенация (слепване) на стринг променливи с JavaScript

Когато имаме нужда да конкатенираме (съединим, слепим) два или повече стринг променливи с JavaScript можем да използваме функцията concat()

Но също така можем да използваме и по-краткият вариант с +:

Забележка: Ако някоя от променливите не е от тип string трябва да се използва toString() функцията.

placeholder