Tag Archives: string

Конвертиране на string променлива в Int чрез parseInt() в JavaScript

При следният пример, искаме да отделим число/номер от произволен стринг. След като сме го отделили чрез функцията split ние го имаме, но е от тип string.
Ако искаме да го използваме директно, че има поведението на стринг променлива (Primer 1 и Primer 2). Но ако например искаме да го добавим в масив, но не като стринг променлива, а като integer трябва да използваме функцията parseInt() както е показано в Primer 3

Конкатенация (слепване) на стринг променливи с JavaScript

Когато имаме нужда да конкатенираме (съединим, слепим) два или повече стринг променливи с JavaScript можем да използваме функцията concat()

Но също така можем да използваме и по-краткият вариант с +:

Забележка: Ако някоя от променливите не е от тип string трябва да се използва toString() функцията.

placeholder