Tag Archives: random

Генериране на произволно integer число в C#.Net

Понякога ни се налага да генерираме произволно (random) число.
Лесен начин да го направим е чрез Random класа на C#.

В фрагмента от код по-долу има няколко примера, на които е оказана горна и долна граница на полученото произволно число.

Генериране на произволен номер (int) в C#

Как да генерираме произволна стойност на interger променлива в C# ?

placeholder