Tag Archives: random

Генериране на произволен номер (int) в C#

Как да генерираме произволна стойност на interger променлива в C# ?

placeholder