Tag Archives: queue

Структури от данни в JavaScript – стек и опашка

В практиката ни се налага да използваме различни структури от данни. Две от тях са стек stack и опашка queue .
За реализирането им в JavaScript можем да използваме list като разликата е кой елемент ще взимаме/премахваме.
Опашката е от тип FIFO, стека е LIFO.

Като функциите pop() и shift() можем да ги използваме по следният начин:

placeholder