Tag Archives: programming

Разлика между две дати DateTime в минути, часове, дни в C# .Net

В следният фрагмент от код съм показал как можем да изчислим разликата между две времена в нужната ни единица.
Като съм показал и два начина на деклариране на DateTime променлива, а може да използваме и DateTime.Now

От dateDiff може да изчислим както минути, така и милисекунди, часове, дни (Milliseconds, Hours, Days).
За пример разликата между Minutes и TotalMinutes е, че Minutes изчислява само разликата в минутите независимо от другата час, а TotalMinutes изчислява разликата от години, месец, дни.. и го превръща в минути.

Генериране на произволно integer число в C#.Net

Понякога ни се налага да генерираме произволно (random) число.
Лесен начин да го направим е чрез Random класа на C#.

В фрагмента от код по-долу има няколко примера, на които е оказана горна и долна граница на полученото произволно число.

Как да имаме @ в string в Razor MVC

Ако искаме да имаме символа @ изписан във view-то, но да не се приема като команда имаме няколко варианта:

Изтриване на бисквитки Cookies в C# .Net

Когато сме добавили променлива в Cookies , но е настъпил момент от алгоритъма ни, в който вече не искаме да пазим тази стойност е достатъчно да променим Expires да бъде в минал период спрямо текущият момент.

Използване на ViewBag променлива като част от string в MVC

Когато искаме, да прехвърлим стойност от MVC контролера към view-то можем да използваме ViewBag.

Когато обаче стойността на ViewBag.SomeText трябва да бъде част от url синтаксиса е по-различен. В следвящит пример е показано.

placeholder