Tag Archives: odd

Четни и нечетни числа в JavaScript

Чрез следната функция можем да определяме кое число е четно и кое нечетно.

Връща резултат 1 за нечетни и 0 за четните числа.
Клавиш F12 отвавя конзолата на браузера!

placeholder