Tag Archives: multidimensionalarray

Деклариране на двумерен масив в JavaScript

Чрез следните няколко реда код се декларира двумерен масив в JavaScript и му се инициализират стойности.
След това с console.log() в първият случай в конзолата на браузера се показва само първият елемент с индекс [0][0], който е единица.
Във вторият случай се показва целият масив.

Клавиш F12 отвавя конзолата на браузера!

placeholder