Tag Archives: list

Структури от данни в JavaScript – стек и опашка

В практиката ни се налага да използваме различни структури от данни. Две от тях са стек stack и опашка queue .
За реализирането им в JavaScript можем да използваме list като разликата е кой елемент ще взимаме/премахваме.
Опашката е от тип FIFO, стека е LIFO.

Като функциите pop() и shift() можем да ги използваме по следният начин:

Обекти от различен тип в един List обект

Възможно е да имаме един List от обекти от различен тип. Условието е класовете на тези обекти да са наследници на класа, от който е List обекта.

Инициализиране на елементи в List във VB .Net

За версии VB .Net 2005/2008 варианта за статично инициализиране е:

За VB .Net 2005/2008 е валиден и горният вариант, но е по-добре да се използва:

placeholder