Tag Archives: jquery

Достъпване на елемент по индекс от група елементи чрез jQuery

Когато имаме група елементи, а ни трябва да променим един конкретен елемет, чрез jQuery можем да го достъпим и да променяме параметрите му.

Когато на .eq(i) подадем положителен параметър, това поредният номер на елемента от началото към края, като запозва от 0. Ако подадем отрицателна стойност се брои от край към началото.

Изтриване на съдържанието на div таг чрез JavaScript или jQuery

Изтриването на съдържание на div таг може да стане по два начина, чрез JavaScript и чрез jQuery.
Пример за реализирането е показан по-долу.

Промяна на атрибут class на елемент чрез jQuery

Ако искаме динамично при някакво условие да променим class на даден елемент можем да го направим чрез jQuery.

Фрагмент от Html където е елемента:

Фрагмент от JavaScript за промяна на класа :

placeholder