Tag Archives: javascript

Сортиране на Array от обекти в JavaScript

Имаме масив Array в JavaScript от обекти. Всеки обект има елемент text и id.
Чрез функцията sort можем да сортираме масива по зададен от нас елемент, както и да изберем реда на сортиране – низходящ или възходящ ред.

Конвертиране на string променлива в Int чрез parseInt() в JavaScript

При следният пример, искаме да отделим число/номер от произволен стринг. След като сме го отделили чрез функцията split ние го имаме, но е от тип string.
Ако искаме да го използваме директно, че има поведението на стринг променлива (Primer 1 и Primer 2). Но ако например искаме да го добавим в масив, но не като стринг променлива, а като integer трябва да използваме функцията parseInt() както е показано в Primer 3

Премахване на повтарящи се елементи от масив с JavaScript

В една от предходните статии се описва как се премахва елемент от масив, но ако приемем, че търсеният елемент се среща само веднъж.

Ако елемента се повтаря повече от веднъж, с кода описан в статията ще се премахне само първият от дублиращите се елементи.
Когато искаме да премахнем всички елементи отговарящи на условието трябва да използваме следният код:

Проверка на масив дали е празен в JavaScript

За да проверим един масив в JavaScript дали е празен или има елементи, можем да използваме length

Премахване на елемент от масив в JavaScript

Следният фрагмент от код премахва елемент от масив в JavaScript като преди това проверява дали даденият елемент съществува. Съответно тази проверка може да се тълкува и като търсене на елемент в масив.

placeholder