Tag Archives: int

Генериране на произволно integer число в C#.Net

Понякога ни се налага да генерираме произволно (random) число.
Лесен начин да го направим е чрез Random класа на C#.

В фрагмента от код по-долу има няколко примера, на които е оказана горна и долна граница на полученото произволно число.

Конвертиране на string променлива в Int чрез parseInt() в JavaScript

При следният пример, искаме да отделим число/номер от произволен стринг. След като сме го отделили чрез функцията split ние го имаме, но е от тип string.
Ако искаме да го използваме директно, че има поведението на стринг променлива (Primer 1 и Primer 2). Но ако например искаме да го добавим в масив, но не като стринг променлива, а като integer трябва да използваме функцията parseInt() както е показано в Primer 3

Генериране на произволен номер (int) в C#

Как да генерираме произволна стойност на interger променлива в C# ?

placeholder