Tag Archives: initializing

Статично инициализиране на обект от клас Dictionary във VB .Net

Синтаксиса за статично инициализиране на обект от клас Dictionary във VB .Net е следният:

Инициализиране на елементи в List във VB .Net

За версии VB .Net 2005/2008 варианта за статично инициализиране е:

За VB .Net 2005/2008 е валиден и горният вариант, но е по-добре да се използва:

placeholder