Tag Archives: initializing

Инициализиране на елементи в List във VB .Net

За версии VB .Net 2005/2008 варианта за статично инициализиране е:

За VB .Net 2005/2008 е валиден и горният вариант, но е по-добре да се използва:

placeholder