Tag Archives: html

Как да имаме @ в string в Razor MVC

Ако искаме да имаме символа @ изписан във view-то, но да не се приема като команда имаме няколко варианта:

Превръщане на DataTable обект в Html таблица

Когато имаме данни от База данни като DataTable обект в C# .Net и трябва да го използваме/покажем като таблица в html-а, чрез следният метод получаваме желаният резултат.

Като можем да си добавяме и допълнително форматиране на table, tr, td статично или при някакви условия.

Добавяне на tooltip към span елемент в html

Ако искаме да добавим tooptip към

Достатъчно е да добавим проперти title=““

Промяна на атрибут class на елемент чрез jQuery

Ако искаме динамично при някакво условие да променим class на даден елемент можем да го направим чрез jQuery.

Фрагмент от Html където е елемента:

Фрагмент от JavaScript за промяна на класа :

placeholder