Tag Archives: eq

Достъпване на елемент по индекс от група елементи чрез jQuery

Когато имаме група елементи, а ни трябва да променим един конкретен елемет, чрез jQuery можем да го достъпим и да променяме параметрите му.

Когато на .eq(i) подадем положителен параметър, това поредният номер на елемента от началото към края, като запозва от 0. Ако подадем отрицателна стойност се брои от край към началото.

placeholder