Tag Archives: dot

Regex израз позволяващ само точка или запетайка

За да валидираме следните групи числа можем да използваме Regex израза по-долу.

12,34
56.78
4.5
3,7

Regex: ^[0-9]{1,2}([,.][0-9]{1,2})?$

placeholder