Tag Archives: div

Изтриване на съдържанието на div таг чрез JavaScript или jQuery

Изтриването на съдържание на div таг може да стане по два начина, чрез JavaScript и чрез jQuery.
Пример за реализирането е показан по-долу.

placeholder