Tag Archives: dictionary

Статично инициализиране на обект от клас Dictionary във VB .Net

Синтаксиса за статично инициализиране на обект от клас Dictionary във VB .Net е следният:

placeholder