Tag Archives: css

Промяна на атрибут class на елемент чрез jQuery

Ако искаме динамично при някакво условие да променим class на даден елемент можем да го направим чрез jQuery.

Фрагмент от Html където е елемента:

Фрагмент от JavaScript за промяна на класа :

placeholder