Tag Archives: cookies

Изтриване на бисквитки Cookies в C# .Net

Когато сме добавили променлива в Cookies , но е настъпил момент от алгоритъма ни, в който вече не искаме да пазим тази стойност е достатъчно да променим Expires да бъде в минал период спрямо текущият момент.

placeholder