Tag Archives: concat

Конкатенация (слепване) на стринг променливи с JavaScript

Когато имаме нужда да конкатенираме (съединим, слепим) два или повече стринг променливи с JavaScript можем да използваме функцията concat()

Но също така можем да използваме и по-краткият вариант с +:

Забележка: Ако някоя от променливите не е от тип string трябва да се използва toString() функцията.

placeholder