Tag Archives: class

Обекти от различен тип в един List обект

Възможно е да имаме един List от обекти от различен тип. Условието е класовете на тези обекти да са наследници на класа, от който е List обекта.

placeholder