Tag Archives: c#

Програмно публикуване в Facebook на текст и медия.

Един от вариантите за програмно публикуване във Facebook е чрез библиотеката Facebook от https://www.nuget.org/packages/Facebook/.

Трябва да си създадем API от https://developers.facebook.com/apps/.

Необходимо ни е да си създадем Token от https://developers.facebook.com/tools/explorer/. Токените биват два типа User Token и Page Token. Трябва да си създадем съответният, от който имаме нужда зависи къде искаме да публикуваме, на стената на потребител или в страница.

Същинското публикуване става чрез:

Генериране на произволен номер (int) в C#

Как да генерираме произволна стойност на interger променлива в C# ?

Оператори while и do/while

В JavaScript и C# .Net синтаксиса на двата оператора while и do/while е еднакъв.

Обекти от различен тип в един List обект

Възможно е да имаме един List от обекти от различен тип. Условието е класовете на тези обекти да са наследници на класа, от който е List обекта.

Превръщане на DataTable обект в Html таблица

Когато имаме данни от База данни като DataTable обект в C# .Net и трябва да го използваме/покажем като таблица в html-а, чрез следният метод получаваме желаният резултат.

Като можем да си добавяме и допълнително форматиране на table, tr, td статично или при някакви условия.

placeholder