Tag Archives: arrays

Премахване на повтарящи се елементи от масив с JavaScript

В една от предходните статии се описва как се премахва елемент от масив, но ако приемем, че търсеният елемент се среща само веднъж.

Ако елемента се повтаря повече от веднъж, с кода описан в статията ще се премахне само първият от дублиращите се елементи.
Когато искаме да премахнем всички елементи отговарящи на условието трябва да използваме следният код:

Проверка на масив дали е празен в JavaScript

За да проверим един масив в JavaScript дали е празен или има елементи, можем да използваме length

Премахване на елемент от масив в JavaScript

Следният фрагмент от код премахва елемент от масив в JavaScript като преди това проверява дали даденият елемент съществува. Съответно тази проверка може да се тълкува и като търсене на елемент в масив.

Деклариране на двумерен масив в JavaScript

Чрез следните няколко реда код се декларира двумерен масив в JavaScript и му се инициализират стойности.
След това с console.log() в първият случай в конзолата на браузера се показва само първият елемент с индекс [0][0], който е единица.
Във вторият случай се показва целият масив.

Клавиш F12 отвавя конзолата на браузера!

placeholder