Tag Archives: angularjs

Тригерване на AngularJS input елемент след 3тия символ

Ако използваме input елемент за търсене или филтриране, но искаме да прави проверките след минимален брой символи е достатъчно да добавим ng-minlength=“3″

Условен оператор на един ред в AngularJS

Както в C# имаме условен оператор

който можем да ползваме вместо стандартният if

подобна идея е реализирана и в AngularJS. Там синтаксиса е същият.
Ако обаче оградим израза в {{ expression }} директно можем да видим резултата в нашата html страница.

placeholder