Сортиране на Array от обекти в JavaScript

Имаме масив Array в JavaScript от обекти. Всеки обект има елемент text и id.
Чрез функцията sort можем да сортираме масива по зададен от нас елемент, както и да изберем реда на сортиране – низходящ или възходящ ред.

Разделяне на голям обем от данни на страници в C#

Когато имаме голям обем от данни, но по някаква причина не можем да го обработваме на веднъж ни се налага да го разделим на порции.
Това може да се получи, като пресметнем броя порции и зададем размера на една порция, и чрез медотите Skip и Take да получим последователни всички елементи на порции с предварително зададената големина.

В код фрагмента по-долу съм показал как се изчисляват броя порции (страници) и обхождането на данните последователно.

Премахване на първият символ на string променлива

Когато желаем да премахнем конкретен символ от началото на string променлива или няколко символа от началото на промеливата можем да използваме TrimStart като за параметри подаваме един или няколко символа, които не желаем да останат в началото string променливата.
Ако символите се съдържат в друга част от string-а те не се премахват.

Пример е посочен долу във фрагмента код.

Превръщане на List в string променлива с разделител

Когато имаме List от произволен тип, а ни е необходим string променлива с разделител, подходяща възможност е използването на оператора Join ( String.Join ).
Можем да изберем желаният разделител като го указваме в метода като първи параметър. Вторият параметър е List обекта.

Програмно публикуване в Facebook на текст и медия.

Един от вариантите за програмно публикуване във Facebook е чрез библиотеката Facebook от https://www.nuget.org/packages/Facebook/.

Трябва да си създадем API от https://developers.facebook.com/apps/.

Необходимо ни е да си създадем Token от https://developers.facebook.com/tools/explorer/. Токените биват два типа User Token и Page Token. Трябва да си създадем съответният, от който имаме нужда зависи къде искаме да публикуваме, на стената на потребител или в страница.

Същинското публикуване става чрез:

placeholder