Добавяне на нов ред в string атрибут XAML

Когато трябва да добавим нов ред string атрибут XAML вместо \n трябва да използваме hex кода & #x0a; (Изтрийте интервала между и & #)
За други специални символи отновно можем да използваме техният hex код.

Достъпване на елемент по индекс от група елементи чрез jQuery

Когато имаме група елементи, а ни трябва да променим един конкретен елемет, чрез jQuery можем да го достъпим и да променяме параметрите му.

Когато на .eq(i) подадем положителен параметър, това поредният номер на елемента от началото към края, като запозва от 0. Ако подадем отрицателна стойност се брои от край към началото.

Проверка на масив дали е празен в JavaScript

За да проверим един масив в JavaScript дали е празен или има елементи, можем да използваме length

Генериране на произволен номер (int) в C#

Как да генерираме произволна стойност на interger променлива в C# ?

Премахване на елемент от масив в JavaScript

Следният фрагмент от код премахва елемент от масив в JavaScript като преди това проверява дали даденият елемент съществува. Съответно тази проверка може да се тълкува и като търсене на елемент в масив.

placeholder