Category Archives: XAML

Форматиране на текст в TextBlock в XAML

Форматиране на текст в TextBlock в XAML е възможно когато използваме Inlines.

Също така можем да използваме Binding към променливи от съответния MVVM модел за динамично задаване на форматирането.

Добавяне на нов ред в string атрибут XAML

Когато трябва да добавим нов ред string атрибут XAML вместо \n трябва да използваме hex кода & #x0a; (Изтрийте интервала между и & #)
За други специални символи отновно можем да използваме техният hex код.

placeholder