Category Archives: C# .Net

Разлика между две дати DateTime в минути, часове, дни в C# .Net

В следният фрагмент от код съм показал как можем да изчислим разликата между две времена в нужната ни единица.
Като съм показал и два начина на деклариране на DateTime променлива, а може да използваме и DateTime.Now

От dateDiff може да изчислим както минути, така и милисекунди, часове, дни (Milliseconds, Hours, Days).
За пример разликата между Minutes и TotalMinutes е, че Minutes изчислява само разликата в минутите независимо от другата час, а TotalMinutes изчислява разликата от години, месец, дни.. и го превръща в минути.

Генериране на произволно integer число в C#.Net

Понякога ни се налага да генерираме произволно (random) число.
Лесен начин да го направим е чрез Random класа на C#.

В фрагмента от код по-долу има няколко примера, на които е оказана горна и долна граница на полученото произволно число.

Изтриване на бисквитки Cookies в C# .Net

Когато сме добавили променлива в Cookies , но е настъпил момент от алгоритъма ни, в който вече не искаме да пазим тази стойност е достатъчно да променим Expires да бъде в минал период спрямо текущият момент.

Използване на ViewBag променлива като част от string в MVC

Когато искаме, да прехвърлим стойност от MVC контролера към view-то можем да използваме ViewBag.

Когато обаче стойността на ViewBag.SomeText трябва да бъде част от url синтаксиса е по-различен. В следвящит пример е показано.

Разделяне на голям обем от данни на страници в C#

Когато имаме голям обем от данни, но по някаква причина не можем да го обработваме на веднъж ни се налага да го разделим на порции.
Това може да се получи, като пресметнем броя порции и зададем размера на една порция, и чрез медотите Skip и Take да получим последователни всички елементи на порции с предварително зададената големина.

В код фрагмента по-долу съм показал как се изчисляват броя порции (страници) и обхождането на данните последователно.

placeholder