Category Archives: C# .Net

Програмно публикуване в Facebook на текст и медия.

Един от вариантите за програмно публикуване във Facebook е чрез библиотеката Facebook от https://www.nuget.org/packages/Facebook/.

Трябва да си създадем API от https://developers.facebook.com/apps/.

Необходимо ни е да си създадем Token от https://developers.facebook.com/tools/explorer/. Токените биват два типа User Token и Page Token. Трябва да си създадем съответният, от който имаме нужда зависи къде искаме да публикуваме, на стената на потребител или в страница.

Същинското публикуване става чрез:

Автоматично публикуване в Twitter на текст и медия.

За да публикуваме автоматично в Twitter ни е необходима библиотеката LinqToTwitter. Можем да я инсталираме като Nuget пакет (https://www.nuget.org/packages/linqtotwitter)

Преди да почнем с програмната реализация трябва да създадем API (https://apps.twitter.com/) и да копираме необходимите ни 4 ключа, които можем да вземем от таб Key and Access Tokens.

Следният код върши всичката останала работа:

Генериране на произволен номер (int) в C#

Как да генерираме произволна стойност на interger променлива в C# ?

Оператори while и do/while

В JavaScript и C# .Net синтаксиса на двата оператора while и do/while е еднакъв.

Обекти от различен тип в един List обект

Възможно е да имаме един List от обекти от различен тип. Условието е класовете на тези обекти да са наследници на класа, от който е List обекта.

placeholder