Програмно публикуване в Facebook на текст и медия.

Един от вариантите за програмно публикуване във Facebook е чрез библиотеката Facebook от https://www.nuget.org/packages/Facebook/.

Трябва да си създадем API от https://developers.facebook.com/apps/.

Необходимо ни е да си създадем Token от https://developers.facebook.com/tools/explorer/. Токените биват два типа User Token и Page Token. Трябва да си създадем съответният, от който имаме нужда зависи къде искаме да публикуваме, на стената на потребител или в страница.

Същинското публикуване става чрез:

Автоматично публикуване в Twitter на текст и медия.

За да публикуваме автоматично в Twitter ни е необходима библиотеката LinqToTwitter. Можем да я инсталираме като Nuget пакет (https://www.nuget.org/packages/linqtotwitter)

Преди да почнем с програмната реализация трябва да създадем API (https://apps.twitter.com/) и да копираме необходимите ни 4 ключа, които можем да вземем от таб Key and Access Tokens.

Следният код върши всичката останала работа:

Конвертиране на string променлива в Int чрез parseInt() в JavaScript

При следният пример, искаме да отделим число/номер от произволен стринг. След като сме го отделили чрез функцията split ние го имаме, но е от тип string.
Ако искаме да го използваме директно, че има поведението на стринг променлива (Primer 1 и Primer 2). Но ако например искаме да го добавим в масив, но не като стринг променлива, а като integer трябва да използваме функцията parseInt() както е показано в Primer 3

Премахване на повтарящи се елементи от масив с JavaScript

В една от предходните статии се описва как се премахва елемент от масив, но ако приемем, че търсеният елемент се среща само веднъж.

Ако елемента се повтаря повече от веднъж, с кода описан в статията ще се премахне само първият от дублиращите се елементи.
Когато искаме да премахнем всички елементи отговарящи на условието трябва да използваме следният код:

Форматиране на текст в TextBlock в XAML

Форматиране на текст в TextBlock в XAML е възможно когато използваме Inlines.

Също така можем да използваме Binding към променливи от съответния MVVM модел за динамично задаване на форматирането.

placeholder